Jos Michels bedankt.

 

En dan is het uur geslagen voor Ger Koopmans.
Onder luid applaus besluit de vergadering de voordracht van het federatie bestuur te steunen.

 

Ger Koopmans is vanaf nu onze nieuwe OLS President.

Ger wij wensen U heel veel succes.

 

Jos Michels overhandigd Ger Koopmans de ambts keten.

 

 

 

En natuurlijk ontvangt Ger de voorzittershamer uit handen van Jos.

 

Jos Michels (ex OLS President) en Ger Koopmans ( Nieuwe OLS President).

 

Ger Koopmans heeft heel veel zin in deze bijzondere functie.

Hij vraagt de vergadering of zij akkoord gaan dat het bestuur een bedankbrief stuurt namens de OLS schutterwereld aan Koningin Beatrix voor haar functie als beschermvrouwe van de OLS.

 

 

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ _ ] [ 6 ]