Er waren geen verdere vragen.

 

Bedankt leon, en succes met de voorbereidingen.

 

Peter Berben licht kort het Persoonlijk kampioenschap van OLS Federatie toe.
Schutterij St. Urbanus Maasniel heeft als organisator dit jaar gekozen voor de schietlocatie van St. Joris Wessem.
Het kampioenschap wordt gehouden in het weekend van 27-28 April.

 

Henk Vranken, voorzitter van de jury commissie geeft zijn excuses aan de mensen die nog geen antwoord hebben gekregen op vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de jury workshop 2012.
Henk beloofd dat de antwoorden deze week op de site staan van de federatie.

 

Theo Looymans, voorzitter normen commissie geeft toelichting bij de stand van zaken rondom de normen commissie.

 

Soms zijn er korte vragen vanuit de zaal.

 

Ria Oomen wijst de schutterijen erop dat ook bij Het Prins Bernhard Cultuur Fonds subsidie aangevraagd kan worden, om materiaal aan te schaffen.

 

Het belangrijkste punt is aan de beurt.
Jos Michels neemt na een korte maar emotionele toespraak afscheid als President van de OLS federatie.
Hij vraagt de vergadering om de voordracht van het federatiebestuur te steunen, en zo Ger Koopmans te benoemen als nieuwe President.

 

Onder luid applaus wordt Jos Michels bedankt voor zijn grote inzet in al die jaren voor de gehele schutterswereld.
Jos bedankt en het gaat U goed.

 

Ria Oomen bedankt de emotionele Jos voor al zijn inzet.

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [_ ] [ 5 ] [ 6 ]