St. Aldegundis Buggenum.

 

De succesvolle jeugdgroep vendeliers....

 

....zij namen ook deel aan het Kinjer OLS in Maasniel.

 

Jeugdvendelen is een speerpunt van de Federatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 1 ] [ 2 ] [_ ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]