Belaef UM heel in Neel! OLS 2015 vindt locatie in MaasnielNa een intensieve studie heeft de Stichting OLS 2015 Maasniel een voorkeurslocatie gevonden. De locatie ligt op grondgebied van de voormalige gemeente Maasniel en biedt de mogelijkheid om de optocht door het eigen kerkdorp te laten lopen. Ondanks het feit dat er nog veel werk verzet moet worden om het OLS op de locatie Loyweg - gelegen tussen Broekhin Noord en Zandstraat - mogelijk te maken, is de organisatie zeer ingenomen met deze keuze.

In nauwe samenwerking met de Gemeente Roermond en de OLS Federatie is gezocht naar een geschikte locatie voor het OLS 2015 in Maasniel. Na een uitgebreide studie van locatie mogelijkheden
heeft de organisatie gekozen voor een zoekgebied gelegen tussen Maasniel en Swalmen, ten oosten van de Broekhin Noord en ten oosten en westen van de Rijksweg N270 (Roermond – Swalmen).
Binnen het zoekgebied is het mogelijk om het schietterrein, het terrein voor de diverse wedstrijdonderdelen, het feestterrein en de parkeergelegenheid te situeren.
In totaal dient de organisatie over ongeveer 40 ha grond te beschikken om Limburgs grootste culturele evenement mogelijk te maken.

Voorkeurslocatie
Binnen het zoekgebied wordt nu een nadere uitwerking gemaakt van een voorkeurslocatie gelegen in het gebied aan en rond de Loyweg, ten oosten van de Broekhin Noord. Tot aan de Zandstraat wordt
aan de linkerzijde van de Loyweg het feestterrein ingericht. Aan de rechterzijde is voldoende plaats voor de opstelling van de schietbomen.
De nabijgelegen voetbalvelden van SC Leeuwen zullen worden ingezet voor de diverse wedstrijdonderdelen (o.a. mooiste Koningin, Koningspaar en Keizerspaar, Marswedstrijden,
Solistenwedstrijden, Vendelzwaaien en Exercitiewedstrijden).

Optocht
Deze locatie geniet vooral de voorkeur daar het hierdoor mogelijk is de optochtroute door Maasniel te laten lopen. De route loopt langs de Broekhin Zuid, Bredeweg, Julianalaan en Wilhelminalaan en zal
zich op de Broekhin Noord aan de ingang van het feestterrein ontbinden.

Overleg
Nu de oriënterende studiefase is afgerond, gaat de organisatie in overleg met grondeigenaren, gebruikers, omwonenden en de natuur- en milieuorganisaties. Er worden uit al deze geledingen
klankbordgroepen geformeerd om zo de inrichting van het terrein, het programma en de bezoekersstromen zo goed mogelijk af te stemmen. Begin 2015 verwacht de organisatie alle zaken
rondom de locatie te hebben geregeld. Dan zal bekend worden gemaakt hoe de locatie er definitief uit komt te zien.


Marc Breugelmans
Voorzitter Stuurgroep OLS 2015